Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Víceúčelová sportovní hala Písek

Víceúčelová sportovní hala Písek

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Písek

Ceny a odměny celkem

312 500 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

13. 7. 2007 - 25. 9. 2007

Počet odevzdaných návrhů

15

Více informací

Popis

Účel a poslání soutěže: Nalezení a ocenění nejvhodnější ho řešení předmětu soutěže - (to jest tvarového, dispozičního a provozního) řešení stavby „Všesportovní haly v Písku“, která splní požadavky vyhlašovatele a následně zadat vítězi, popřípadě některému z oceněných účastníků soutěže veřejnou zakázku na zpracování všech navazujících výkonových fází projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením uvedené stavby do užívání.

2. cena

Ing. arch. Tomáš Adámek

Částka 87 500 Kč

pisek_hala_2_cena_1.jpg

3. cena

Prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil CSc (spolupráce Ing. arch. Václav Mudra, Ing. arch. Jan Linhart, Ing. arch. Martin Vlnas, Jana Fischerová)

Částka 62 500 Kč

pisek_hala_3_cena_1.jpg

Soutěž na mapě