Přeskočit na obsah

Víceúčelová sportovní hala v Písku

Víceúčelová sportovní hala v Písku

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Písek

Ceny a odměny celkem

312 500 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

13. 7. 2007 - 25. 9. 2007

Počet odevzdaných návrhů

15

Více informací

Kontaktní údaje

Přílohy

Popis

Účel a poslání soutěže: Nalezení a ocenění nejvhodnější ho řešení předmětu soutěže - (to jest tvarového, dispozičního a provozního) řešení stavby „Všesportovní haly v Písku“, která splní požadavky vyhlašovatele a následně zadat vítězi, popřípadě některému z oceněných účastníků soutěže veřejnou zakázku na zpracování všech navazujících výkonových fází projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením uvedené stavby do užívání.

1. cena

4DS spol.s.r.o.

Spolupráce:

Částka 125 000 Kč

Hodnocení poroty

2. cena

Ing. arch. Tomáš Adámek

Spolupráce:

Částka 87 500 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

Prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil CSc (spolupráce Ing. arch. Václav Mudra, Ing. arch. Jan Linhart, Ing. arch. Martin Vlnas, Jana Fischerová)

Spolupráce:

Částka 62 500 Kč

Hodnocení poroty

Soutěž na mapě

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.