Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu Polyfunkčního domu Slivenec. Součástí komplexního řešení byl návrh společenského sálu a knihovny, všech souvisejících provozů a dále malometrážních bytových jednotek. Nově navržený objekt měl vytvořit důstojný prostor pro společenský a kulturní život obce. Malometrážní byty mají být určené pro seniory, mladé rodiny, učitele a zaměstnance městské části. Součástí projektu byla i úprava navazujícího veřejného prostranství a řešení dopravy. Technické a provozní řešení mělo odpovídat současným standardům. Návrh měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Městská část Praha-Slivenec

K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec

Organizátor

Ing. arch. Miroslav Vodák

Sekretář soutěže

Ing. arch. Miroslav Vodák

Zeyerova 13, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 732418591
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Řádní členové poroty - závislí

RNDr. Jana Plamínková - starostka MČ – místopředsedkyně poroty
Ing. Simona Strauchová - zástupkyně starostky

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Lenka Kudláková - zástupkyně starostky
Ing. Šárka Musilová - referentka úseku výstavby, majetku a investic

Náhradníci poroty - nezávislí

PŘIZVANÍ ODBORNÍCI:
Anna Ježková – jednatelka, Atkins & Langford Development s.r.o.
O případném přizvání odborníků rozhodne porota při posuzování návrhů po projednání se zadavatelem.

1

Částka 210 000,-
BOD Architekti
Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda

[Hodnocení poroty]

2

Částka 165 000,-
Ing. arch. Martin Matiska
Ing. arch. Pavel Grasse , Bc. Radka Smičková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 120 000,-
3+1 Architekti s.r.o
Ing. arch. Pavel Plánička
Ing. arch. Jan Harcinik, Ing. Bruno Panenka, Ing. arch. Pavel Vinter

[Hodnocení poroty]