Přeskočit na obsah

Polyfunkční dům Slivenec

Polyfunkční dům Slivenec

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha – Slivenec

Ceny a odměny celkem

675 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

17. 9. 2018 - 25. 1. 2019

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu Polyfunkčního domu Slivenec. Součástí komplexního řešení byl návrh společenského sálu a knihovny, všech souvisejících provozů a dále malometrážních bytových jednotek. Nově navržený objekt měl vytvořit důstojný prostor pro společenský a kulturní život obce. Malometrážní byty mají být určené pro seniory, mladé rodiny, učitele a zaměstnance městské části. Součástí projektu byla i úprava navazujícího veřejného prostranství a řešení dopravy. Technické a provozní řešení mělo odpovídat současným standardům. Návrh měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele.

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž.


2. cena

Spolupráce: Bc. Radka Smičková, Ing. arch. Pavel Grasse

Částka 165 000 Kč

3. cena

3+1 Architekti s.r.o

Ing. arch. Pavel Plánička, Ing. arch. Jan Harcinik, Ing. Bruno Panenka, Ing. arch. Pavel Vinter

Částka 120 000 Kč

AS_SLIVENEC_31.jpg
AS_SLIVENEC_32.jpg
AS_SLIVENEC_33.jpg

Soutěž na mapě