Předmětem soutěže byly stavby postavené na území České republiky v 21. století. Soutěžní přehlídka.


Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Porota


Předseda poroty

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze (předsedkyně poroty)

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Petr Veleba, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Alexandr Kroha
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj
Doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., Fakulta architektury VUT v Brně

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Ladislav Brett, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
-

Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012

Částka 50 000,-
Rodinný dům v Popovičkách/Ing. arch. Ján Stempel

[Hodnocení poroty]

-

Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012

Částka 50 000,-
Usedlost u kapličky/ Ing. arch. Renata Rubešová

[Hodnocení poroty]

-

Cena ČKAIT (uděluje se stavbyvedoucímu za provedení stavby)

Částka 25 000,-
Poliklinika Kostelní v Ostravě/stavbyvedoucí Ing. Martin Záloha/ autoři Ing. arch. Martin Materna a Ing. arch. Adam Weczerek

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní ocenění GŘ společnosti Wienerberger

Částka 20 000,-
Rodinný dům v Droždíně/ Ing. Robert Bravenec a Ing. arch. Jan Polách

[Hodnocení poroty]

-

Cena veřejnosti - Cena časopisu Stavebnictví


Rodinný dům v Droždíně/ Ing. Robert Bravenec a Ing. arch. Jan Polách

[Hodnocení poroty]