Přeskočit na obsah

POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 – 2012: Cihla v 21. století

POROTHERM DŮM BRICK AWARD  2011 – 2012: Cihla v 21. století

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

6. 4. 2011 - 30. 9. 2011

Počet odevzdaných návrhů

30

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byly stavby postavené na území České republiky v 21. století. Soutěžní přehlídka.

Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012

Rodinný dům v Popovičkách/Ing. arch. Ján Stempel

Částka 50 000 Kč

cihlav21stol_rd_popovicky.jpg

Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012

Usedlost u kapličky/ Ing. arch. Renata Rubešová

Částka 50 000 Kč

cihlav21stol_usedlost_u_kaplicky.jpg

Cena ČKAIT (uděluje se stavbyvedoucímu za provedení stavby)

Poliklinika Kostelní v Ostravě/stavbyvedoucí Ing. Martin Záloha/ autoři Ing. arch. Martin Materna a Ing. arch. Adam Weczerek

Částka 25 000 Kč

cihlav21stol_poliklinika_kostelni.jpg

Zvláštní ocenění GŘ společnosti Wienerberger

Rodinný dům v Droždíně/ Ing. Robert Bravenec a Ing. arch. Jan Polách

Částka 20 000 Kč

cihlav21stol_rdVdrozdine.jpg

Cena veřejnosti - Cena časopisu Stavebnictví

Rodinný dům v Droždíně/ Ing. Robert Bravenec a Ing. arch. Jan Polách

cihlav21stol_rdVdrozdine.jpg