Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicky výtvarného řešení pravobřežního mezimostního městského parteru v Písku (vyjma přilehlých objektů) při dodržení daného upřesňujícího zadání (stavebního programu).

 

Výstava prací byla zahájena 15. 10. 2013 veřejným projednáním ve výstavních prostorech Sladovny, kde byly představeny veškeré oceněné práce. Práce neoceněné byly zároveň vystaveny ve foyer Sladovny, kam byly přidány po veřejném představení i oceněné práce s popisem umístění. V tomto prostoru byly práce vystaveny do konce listopadu a byly přístupné bezplatně pro všechny zájemce. Na počátku prosince chtělo město výstavu zcela odstranit, nicméně po úvaze  ji přesunuli do prostoru šatny, aby umožnili návštěvníkům Sladovny shlédnout možnosti úpravy nábřeží po co nejdelší dobu  - tyto prostory již svou velikostí neumožňují plnou propagaci autorů děl, ale jedná se o původně neplánovanou časovou nadstavbu vystavení.

8. 11. 2013 -Vítězný návrh na úpravu nábřeží v Písku se radním nelíbí. Je prý složitý

Zdroj: http://budejovice.idnes.cz/navrh-na-upravu-nabrezi-v-pisku-d3l-/budejovice-zpravy.aspx?c=A131108_152806_budejovice-zpravy_khr


Vyhlašovatel

Město Písek

Sekretář soutěže

Josef Zábranský

odbor výstavby a ÚP/MěÚ Písek, Velké náměstí č.p. 114, 39719 Písek, tel/fax: 382 330 756/ 382 214 431, e-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Jaromír Kročák

Řádní členové poroty - závislí

JUDr. Ondřej Veselý
Ing.Tomáš Franců


Řádní členové poroty - nezávislí

Ing.arch.Marta Slámová
Ing.Jan Šteflíček
1

Částka 60 000,-
Ing. Tomáš Fremr, Ing. arch. Jan Pala, Ing. arch. Adéla Palová, Ing. arch. Vladimír Dolejšek

[Hodnocení poroty]

2

Částka 40 000,-
Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková

[Hodnocení poroty]

3

Částka 25 000,-
Ing.arch.Jan Psota, Atelier Vltava s.r.o. - Ing.arch.Zbyněk Buchta, Bc.Iveta Horáková, Bc.Jan Augustin

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 15 000,-
Vyšehrad ateliér s.r.o.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. David Grygar

[Hodnocení poroty]