Přeskočit na obsah

Pravobřežní mezimostní městský parter v Písku

Pravobřežní mezimostní městský parter v Písku

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Písek

Ceny a odměny celkem

155 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

6. 5. 2013 - 6. 9. 2013

Počet odevzdaných návrhů

25

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicky výtvarného řešení pravobřežního mezimostního městského parteru v Písku (vyjma přilehlých objektů) při dodržení daného upřesňujícího zadání (stavebního programu).

 

Výstava prací byla zahájena 15. 10. 2013 veřejným projednáním ve výstavních prostorech Sladovny, kde byly představeny veškeré oceněné práce. Práce neoceněné byly zároveň vystaveny ve foyer Sladovny, kam byly přidány po veřejném představení i oceněné práce s popisem umístění. V tomto prostoru byly práce vystaveny do konce listopadu a byly přístupné bezplatně pro všechny zájemce. Na počátku prosince chtělo město výstavu zcela odstranit, nicméně po úvaze  ji přesunuli do prostoru šatny, aby umožnili návštěvníkům Sladovny shlédnout možnosti úpravy nábřeží po co nejdelší dobu  - tyto prostory již svou velikostí neumožňují plnou propagaci autorů děl, ale jedná se o původně neplánovanou časovou nadstavbu vystavení.

8. 11. 2013 -Vítězný návrh na úpravu nábřeží v Písku se radním nelíbí. Je prý složitý

Zdroj: http://budejovice.idnes.cz/navrh-na-upravu-nabrezi-v-pisku-d3l-/budejovice-zpravy.aspx?c=A131108_152806_budejovice-zpravy_khr

1. cena

Ing. Tomáš Fremr, Ing. arch. Jan Pala, Ing. arch. Adéla Palová, Ing. arch. Vladimír Dolejšek

Částka 60 000 Kč

pisek_1cena_fremr_pala_palova_dolejsek_1.jpg
pisek_1cena_fremr_pala_palova_dolejsek_2.jpg
pisek_1cena_fremr_pala_palova_dolejsek_3.jpg

2. cena

Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková

Částka 40 000 Kč

pisek_2cena_kucirkova_1.jpg
pisek_2cena_kucirkova_2.jpg
pisek_2cena_kucirkova_3.jpg

3. cena

Ing.arch.Jan Psota, Atelier Vltava s.r.o. - Ing.arch.Zbyněk Buchta, Bc.Iveta Horáková, Bc.Jan Augustin

Částka 25 000 Kč

pisek_3cena_psota_1.jpg
pisek_3cena_psota_2.jpg
pisek_3cena_psota_3.jpg
pisek_3cena_psota_4.jpg

Odměna

Vyšehrad ateliér s.r.o.

Částka 15 000 Kč

pisek_odmena_vysehrad_1.jpg
pisek_odmena_vysehrad_3.jpg
pisek_odmena_vysehrad_4.jpg
pisek_odmena_vysehrad_5.jpg
pisek_odmena_vysehrad_6.jpg

Odměna

Ing. arch. David Grygar

Částka 10 000 Kč

pisek_odmena_grygar_1.jpg
pisek_odmena_grygar_2.jpg
pisek_odmena_grygar_3.jpg

Soutěž na mapě