Předmětem soutěže byl komplexní návrh revitalizace předprostoru budovy sídla vyhlašovatele vč. etapizace, s akcentem na oživení parteru budovy sídla vyhlašovatele, podporu společensko-kulturních aktivit a naplnění rekreačního potenciálu severní terasy, včetně řešení návazností na stanici metra Vyšehrad a národní kulturní památku Vyšehrad.

Užší jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Vyhlašovatel vyzval k účasti v soutěži tyto účastníky (název/sídlo/vedoucí týmu; v abecedním řazení):

a) Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Wanklova 6, 602 00, Brno, Ing. Zdenek Sendler

b) Grido architektura a design, Vikova 17, 130 00, Praha 3, Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski

c) Projektil architekti s.r.o., Malátova 395/13, 150 00, Praha 5, Ing. arch. Adam HalířVyhlašovatel

Kongresové centrum Praha a.s.

5. května 1640/65, 140 00 Praha 4
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Radim Haluza
Tel/fax: 604202441
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Miroslav Pechman

5. května 1640/65, 140 00 Praha 4
Tel/fax: 739539329
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Lenka Žlebková, obchodní a marketingová ředitelka KCP
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
Mgr. Alžběta Rejchrtová, radní pro územní rozvoj a výstavbu MČ Praha 4

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Josef Karlík
Ing. Jana Pyšková
Ing. Petr Návrat, MSc.
Ing. arch. Filip Tittl

Náhradníci poroty - závislí

Roman Ray Straub (náhradník), generální ředitel KCP
Ing. arch. Petr Hlaváček (za hl. m. Prahu)
Bc. Martin Syrový (ÚMČ Praha 4)

Náhradníci poroty - nezávislí

2

Částka 135 000,-
Projektil architekti s.r.o.
Ing. arch. Petr Lešek, Mgr. Akad. arch. Roman Brychta
Spolupráce: , Ing. arch. Tomáš Havelka

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Grido architektura a design
Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski

[Hodnocení poroty]

3

Částka 100 000,-
Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler
Ing. Zdeněk Sendler

[Hodnocení poroty]