Přeskočit na obsah

Řešení revitalizace předprostoru Kongresového centra v Praze

Řešení revitalizace předprostoru Kongresového centra v Praze

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Kongresové centrum Praha a.s.

Ceny a odměny celkem

335 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

6. 9. 2017 - 18. 10. 2017

Počet odevzdaných návrhů

3

Popis

Předmětem soutěže byl komplexní návrh revitalizace předprostoru budovy sídla vyhlašovatele vč. etapizace, s akcentem na oživení parteru budovy sídla vyhlašovatele, podporu společensko-kulturních aktivit a naplnění rekreačního potenciálu severní terasy, včetně řešení návazností na stanici metra Vyšehrad a národní kulturní památku Vyšehrad.

Užší jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Vyhlašovatel vyzval k účasti v soutěži tyto účastníky (název/sídlo/vedoucí týmu; v abecedním řazení):

a) Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Wanklova 6, 602 00, Brno, Ing. Zdenek Sendler

b) Grido architektura a design, Vikova 17, 130 00, Praha 3, Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski

c) Projektil architekti s.r.o., Malátova 395/13, 150 00, Praha 5, Ing. arch. Adam Halíř

 

3. cena

Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler

Částka 100 000 Kč

Praha_Kongresove_centrum_ZdenekSendler_1.jpg
Praha_Kongresove_centrum_ZdenekSendler_2.jpg
Praha_Kongresove_centrum_ZdenekSendler_3.jpg
Praha_Kongresove_centrum_ZdenekSendler_4.jpg
Praha_Kongresove_centrum_ZdenekSendler_5.jpg

Soutěž na mapě