Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko – výtvarné  řešení revitalizace prostoru historického centra města Písek (městské lokality Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlého uličního parteru), zahrnující funkční využití  území, prostorové a architektonicko-urbanistické řešení skladby řešeného území – (vyjma přilehlých objektů), zeleně, dopravních vztahů - včetně řešení dopravní obsluhy a dopravy v klidu v návaznosti na celkovou městskou dopravu, při respektování daného stavebního programu.

 

Jednokolová veřejná projektová urbanisticko-výtvarná soutěž.


Vyhlašovatel

Město Písek

Velké náměstí č.p. 114, 39719 Písek
Tel/fax: 382 330 111 / 382 214 431
E-mail: [email protected]
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Eva Vanžurová (starostka města)

Sekretář soutěže

ing.arch. Josef Zábranský

Město Písek – odbor investic a rozvoje
Adresa/Sídlo: Velké náměstí č.p. 114, 39719 Písek
Tel/fax: 382 330 756/ 382 214 431
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Petra Trambová
JUDr. MBA. Josef Knot

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Tomáš Franců (zastupitel a radní města)
Ing. arch. Vratislav Vokurka (člen komise města pro urbanismus a architekturu)

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jan Bouček
Ing. arch. Marta Slámová

Přizvaní odborní znalci
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek (doprava)
Ing. Michal Kovařík (doprava)
Ing. Miroslav Šatra (zeleň)
PhDr. Martin Zeman (památková péče)
Ing. arch. Laura Jablonská (architektura)
Bc. Rudolf Koraba (rozpočet)

1

Částka 180 000,-
MCA atelier s.r.o. / Ing.arch. Miroslav Cikán, Ing.arch. Vojtěch Ertl, Ing.arch. Radek Novotný
Ing. arch. Vojtěch Ertl, Ing. arch. Miroslav Cikán

[Hodnocení poroty]

2

Částka 120 000,-
Ing. Mgr.akad. arch. Ivo Kraml, Ing.arch. Patrik Šarmír, Ing.arch. Martina Kubešová, Ing.arch. MgA. Květa Čulejová

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Ilex design s.r.o. / Ing.arch. Josef Smutný, Ing.arch. Roman Nevrla, ing.arch. Hana Šavrdová, Bc. Ondřej Vaněk, Bc. Martin Petřík, Bc. Tomáš Gelien, Bc. Tomáš Hrubý, Ing. Jitka Tomsová, Ph.D.

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing.arch. Luboš Knytl, Ing.arch. Jan Svoboda, Ing.arch. Martin Svoboda, Ing.arch. Václav Pavlík

[Hodnocení poroty]