Přeskočit na obsah

Revitalizace historického centra města Písek

Revitalizace historického centra města Písek

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Písek

Ceny a odměny celkem

350 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 9. 2015 - 16. 11. 2015

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko – výtvarné  řešení revitalizace prostoru historického centra města Písek (městské lokality Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlého uličního parteru), zahrnující funkční využití  území, prostorové a architektonicko-urbanistické řešení skladby řešeného území – (vyjma přilehlých objektů), zeleně, dopravních vztahů - včetně řešení dopravní obsluhy a dopravy v klidu v návaznosti na celkovou městskou dopravu, při respektování daného stavebního programu.

 

Jednokolová veřejná projektová urbanisticko-výtvarná soutěž.

2. cena

Ing. Mgr.akad. arch. Ivo Kraml, Ing.arch. Patrik Šarmír, Ing.arch. Martina Kubešová, Ing.arch. MgA. Květa Čulejová

Částka 120 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg

3. cena

Ilex design s.r.o. / Ing.arch. Josef Smutný, Ing.arch. Roman Nevrla, ing.arch. Hana Šavrdová, Bc. Ondřej Vaněk, Bc. Martin Petřík, Bc. Tomáš Gelien, Bc. Tomáš Hrubý, Ing. Jitka Tomsová, Ph.D.

Částka 40 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Odměna

Ing.arch. Luboš Knytl, Ing.arch. Jan Svoboda, Ing.arch. Martin Svoboda, Ing.arch. Václav Pavlík

Částka 10 000 Kč

Soutěž na mapě