Jednokolová veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

 

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace historického centra Orlové. Účelem a posláním soutěže bylo ocenit nejvhodnější, nejkvalitnější a nejzajímavější soutěžní návrhy zpracované dle zadání uvedeného v příloze soutěžních podmínek a umožnit následně zadat zakázku jednomu z oceněných na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací. Na základě výsledků soutěže bude pořízen regulační plán řešeného území, popř. jeho části.

 

Zařazeno do projektu Ceny Petra Parléře 2014.


Vyhlašovatel

SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s.

Sídlo: Zavadilova 5/1296, 169 00 Praha 6
Korespondenční adresa: Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411, F: 220 380 354
Zplnomocněná osoba: Jiří Oberfalzer, Předseda Správní rady
Adresa: Senát ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
T: 724 085 334 (asistentka PhDr. Marta El Bournová)
E: [email protected]


Spoluvyhlašovatel: MĚSTO ORLOVÁ
Sídlo: Osvobození č. 796, 735 14 Orlová – Lutyně
Starosta: Dr. Jaromír Kuča, E-mail: [email protected], Tel.: 596581249
Kontaktní osoba: Bc. Aleš Grúber, E-mail: [email protected], Tel.: 596581727

Sekretář soutěže

PhDr. Marta El Bournová

Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
Tel.: 220 380 411, M: 724 085 334,
E-mail: [email protected]
E-mailová adresa pro registraci: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Dr. Jaromír Kuča, starosta města
Bc. Martin Sliwka, místostarosta města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Aleš Grúber, vedoucí odd. územního plánování a rozhodování

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. Jiří Kubát
1

Částka 120 000,-
Miroslav Šajtar, Zdeňka Zymáková / spolupracující osoba: Jan Slezák

[Hodnocení poroty]

3

Částka 65 000,-
Nikolaos Rigas / spolupracující osoby: Konstantinos Kakogiannis, Lenka Marečková, Jarin Krouz

[Hodnocení poroty]

3

Částka 65 000,-
Šimon Vojtík, Michal Petr, Jana Urbanová

[Hodnocení poroty]