Přeskočit na obsah
Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Revitalizace historického centra Orlové

Revitalizace historického centra Orlové

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s.

Ceny a odměny celkem

250 000 Kč

Předpokládané ceny a odměny celkem

250 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

23. 10. 2014 - 13. 1. 2015

Datum vyhlášení soutěže

23. 10. 2014 00:00

Počet odevzdaných návrhů

8

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Jednokolová veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

 

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace historického centra Orlové. Účelem a posláním soutěže bylo ocenit nejvhodnější, nejkvalitnější a nejzajímavější soutěžní návrhy zpracované dle zadání uvedeného v příloze soutěžních podmínek a umožnit následně zadat zakázku jednomu z oceněných na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací. Na základě výsledků soutěže bude pořízen regulační plán řešeného území, popř. jeho části.

 

Zařazeno do projektu Ceny Petra Parléře 2014.

1. cena

Miroslav Šajtar, Zdeňka Zymáková / spolupracující osoba: Jan Slezák

Spolupráce:

Částka 120 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

Nikolaos Rigas / spolupracující osoby: Konstantinos Kakogiannis, Lenka Marečková, Jarin Krouz

Spolupráce:

Částka 65 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

Šimon Vojtík, Michal Petr, Jana Urbanová

Spolupráce:

Částka 65 000 Kč

Hodnocení poroty

Soutěž na mapě