Přeskočit na obsah

Revitalizace historického centra Orlové

Revitalizace historického centra Orlové

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Společnost Petra Parléře o.p.s., Město Orlová

Ceny a odměny celkem

250 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

23. 10. 2014 - 13. 1. 2015

Počet odevzdaných návrhů

8

Více informací

Popis

Jednokolová veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž.

 

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace historického centra Orlové. Účelem a posláním soutěže bylo ocenit nejvhodnější, nejkvalitnější a nejzajímavější soutěžní návrhy zpracované dle zadání uvedeného v příloze soutěžních podmínek a umožnit následně zadat zakázku jednomu z oceněných na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací. Na základě výsledků soutěže bude pořízen regulační plán řešeného území, popř. jeho části.

 

Zařazeno do projektu Ceny Petra Parléře 2014.

3. cena

Nikolaos Rigas / spolupracující osoby: Konstantinos Kakogiannis, Lenka Marečková, Jarin Krouz

Částka 65 000 Kč

Místo_3_Rigas_a.jpg
Místo_3_Rigas_b.jpg
Místo_3_Rigas_c.jpg
Místo_3_Rigas_d.jpg
Místo_3_Rigas_e.jpg

3. cena

Šimon Vojtík, Michal Petr, Jana Urbanová

Částka 65 000 Kč

Místo_3_Vojtík_Urbanová_a.jpg
Místo_3_Vojtík_Urbanová_b.jpg
Místo_3_Vojtík_Urbanová_c.jpg
Místo_3_Vojtík_Urbanová_d.jpg

Soutěž na mapě