Předmětem soutěže byl návrh architektonicko-urbanistického a krajinářského řešení: „Revitalizace návsi městské části Praha – Dolní Měcholupy“.

Jednofázová otevřená ideová architektonicko-urbanistická a krajinářská soutěž.Vyhlašovatel

Městská část Praha – Dolní Měcholupy

Dolnoměcholupská 168/37, Praha – Dolní Měcholupy, 109 00
Zastoupena: Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou městské části
tel: +420 272 7056 411
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Martin Kembitzký

referent ÚMČ
tel.: 272 706 441
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Mgr. A. Jiří Jindřich – starosta MČ
Ing. Martin Svoboda – člen Zastupitelstva MČ

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Luděk Podlipný – člen výboru územního rozvoje DM
Ing. arch. et Ing. Tomáš Choděra – člen výboru územního rozvoje DM

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 150 000,-
Ing. arch. Vít Rýpar , Ing. arch. Klára Concepcion

[Hodnocení poroty]

2

Částka 100 000,-
studioLIBRE s.r.o.
Ing. arch. Robert Jelínek
Ing. arch. Petr Buryška

[Hodnocení poroty]

3

Částka 50 000,-
Ing. arch. Martin Surovec

[Hodnocení poroty]