Předmětem soutěže bylo navržení architektonicko-urbanistického řešení veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě a to s detailním zaměřením na předprostor vstupu do katedrály Božského Spasitele, včetně názoru na dotvoření prostoru okolí katedrály až po městský blok lemující ulici Zámeckou. Jednalo se o ideovou soutěž, jejímž cílem bylo najít nový pohled na náměstí se silným duchovním odkazem v podobě katedrály Božského Spasitele v historickém centru města Ostravy a vytvořit příjemný prostor pro obyvatele i návštěvníky Ostravy. Současně měla soutěž ověřit možnost zklidnění automobilové dopravy v ulici Čs. legií zejména ve vazbě na Divadlo Jiřího Myrona.

Otevřená jednofázová ideová architektonicko-urbanistická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Sekretrář soutěže:
lng. arch. Jan Malík
T: +420 599 443 323
E: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Jan Malík

Tel/fax: +420 599 443 323
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Tomáš Macura, MBA
JUDr. Lukáš Semerák
Ing. arch. Cyril Vltavský

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Břetislav Riger

Náhradníci poroty - nezávislí

Porota může po předchozím souhlasu vyhlašovatele přizvat odborné znalce, kteří se účastní těch částí jednání poroty, k nimž byli přizvání, avšak pouze s hlasem poradním.

1

Částka 100 000,-
Ing. arch. Martin Surovec , Ing. arch. Miroslava Šešulková

[Hodnocení poroty]

2

Částka 60 000,-
Kropac Architects s.r.o.
Ing. arch. Martin Kropáč
MSc. Arch. Hana Petrik , Ing. arch. Hana Hučiková , Karolina Hahn , Beatriz García Lapaz

[Hodnocení poroty]

3

Částka 40 000,-
Bc. Marek Vilášek , Radka Komrsová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
Bc. Filip Musálek , Bc. Romana Ema Pavlovská , Bc. Martin Sazama

[Hodnocení poroty]