Přeskočit na obsah

Revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě

Revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Ostrava

Ceny a odměny celkem

220 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

19. 4. 2017 - 1. 6. 2017

Počet odevzdaných návrhů

20

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo navržení architektonicko-urbanistického řešení veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě a to s detailním zaměřením na předprostor vstupu do katedrály Božského Spasitele, včetně názoru na dotvoření prostoru okolí katedrály až po městský blok lemující ulici Zámeckou. Jednalo se o ideovou soutěž, jejímž cílem bylo najít nový pohled na náměstí se silným duchovním odkazem v podobě katedrály Božského Spasitele v historickém centru města Ostravy a vytvořit příjemný prostor pro obyvatele i návštěvníky Ostravy. Současně měla soutěž ověřit možnost zklidnění automobilové dopravy v ulici Čs. legií zejména ve vazbě na Divadlo Jiřího Myrona.

Otevřená jednofázová ideová architektonicko-urbanistická soutěž.

1. cena

Ing. arch. Martin Surovec, Ing. arch. Miroslava Šešulková

Částka 100 000 Kč

Místo_1_orig..jpg

2. cena

Kropac Architects s.r.o.

Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD Ph.D., MSc. Arch. Hana Petrik, Ing. arch. Hana Hučiková, Karolina Hahn, Beatriz García Lapaz

Částka 60 000 Kč

Místo_2.jpg

3. cena

Bc. Marek Vilášek, Radka Komrsová

Částka 40 000 Kč

Místo_3.jpg

Odměna

Bc. Filip Musálek, Bc. Romana Ema Pavlovská, Bc. Martin Sazama

Částka 20 000 Kč

Odměna.jpg

Soutěž na mapě