Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu společensko kulturního centra SOKEC na místě historického areálu hrušovanské sokolovny. Návrh jejího prostorového, provozního a funkčního uspořádání, který kromě řešení vlastního objektu zahrnuje i úpravy souvisejícího areálu a případně i navazujícího veřejného prostoru.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Obec Hrušovany u Brna

Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Miroslav Rožnovský, starosta obce
Tel/fax: +420 547 236 117
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Táňa Sojáková

knesl kynčl architekti s.r.o.
Adresa / Sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Tel. / fax: +420 541 592 134, +420 608 272 079
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. arch. Dalibor Borák

Řádní členové poroty - závislí

Miroslav Rožnovský, starosta obce
Ing. arch. Dušan Knoflíček, 2. místostarosta obce - místopředseda soutěžní poroty

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Mgr. Pavel Kadlec, 1. místostarosta obce
Ing. Pavla Dratvová, radní obce

Náhradníci poroty - nezávislí

2

Částka 140 000,-
Prof. Ing. arch. Ivan Ruller

3

Částka 60 000,-
Ing. arch. Martin Neruda
Ing. arch. MgA. Markéta Mráčková; , Ing. arch. MgA. Barbora Šimonová

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Martin Prokš, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Pavel Šefl
Ing. arch. Tereza Kupková; Ing. arch. Ondřej Kuptík; , Ing. arch. Lucie Němcová

-

Odměna

Částka 10 000,-
Ing. arch. Ivan Palacký
Ing. arch. Petr Čáslava, Ing. arch. Roman Čerbák; , Ing. arch. Tomáš Doležal; Ing. arch. Martin Klenovský