Přeskočit na obsah

Sokec – Společensko kulturní centrum

Sokec – Společensko kulturní centrum

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Obec Hrušovany u Brna

Ceny a odměny celkem

500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

9. 5. 2016 - 30. 9. 2016

Počet odevzdaných návrhů

32

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu společensko kulturního centra SOKEC na místě historického areálu hrušovanské sokolovny. Návrh jejího prostorového, provozního a funkčního uspořádání, který kromě řešení vlastního objektu zahrnuje i úpravy souvisejícího areálu a případně i navazujícího veřejného prostoru.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.

2. cena

Částka 140 000 Kč

3. cena

Ing. arch. Martin Neruda, Ing. arch. MgA. Markéta Mráčková;, Ing. arch. MgA. Barbora Šimonová

Částka 60 000 Kč

povinny zakres.jpg
zakres 2.jpg
interier.jpg

Odměna

Částka 10 000 Kč

Odměna

Ing. arch. Pavel Šefl, Ing. arch. Tereza Kupková; Ing. arch. Ondřej Kuptík;, Ing. arch. Lucie Němcová

Částka 10 000 Kč

hlavní vizualizace_zákres_maly_upraveno_kk.jpg
vizualizace_dvůr.jpg
vizualizace_sál.jpg
panely_B1 1_kk.jpg
panely_B1 2_kk.jpg

Odměna

Ing. arch. Ivan Palacký, Ing. arch. Petr Čáslava, Ing. arch. Roman Čerbák;, Ing. arch. Tomáš Doležal; Ing. arch. Martin Klenovský

Částka 10 000 Kč

vizu zakres.jpg
vizu nadvori.jpg
vizu sal.jpg
vizu predsali.jpg
vizu vestibul.jpg

Soutěž na mapě