Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace Třídy T. G. Masaryka a souvisejících prostor v centru Kladna. Jednalo se o návrh moderního pojetí pěší zóny a zlepšení navazujících prostor s důrazem na kvalitu pěších propojení. Cílem bylo zatraktivnění pěší zóny pro všechny její uživatele tak, aby se pozvedla její úroveň a plnila funkci plnohodnotného městského centra. Návrh musel respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatel.

Jednokolová veřejná projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Statutární město Kladno

náměstí Starosty Pavla 44, 272 51, Kladno
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Milan Volf, primátor
Tel: +420 312 240 540
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. arch. Martina Dohnalová

OAÚR
Adresa/Sídlo: náměstí Starosty Pavla 44, 272 51, Kladno
Tel/fax: 312 604 132
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. František Müller
Ing. arch. Ondřej Rys
Ing. Zdeněk Slepička, tajemník Magistrátu města Kladna

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Igor Kovačević Ph.D.
Ing. arch. Pavla Melková
Ing. arch. Luboš Pata
Ing. Petr Návrat
Ing. arch. Tomáš Cach
PaedDr. Irena Veverková

Náhradníci poroty - závislí

Mgr. Milan Volf, primátor Statutárního města Kladna
Ing. arch. Anna Anděrová, architekt pro veřejný prostor

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Kristina Ullmannová
Ing. akad. arch. Sylva Matějková

Znalci soutěžní poroty
Ing. Radovan Víta, Odbor životního prostředí
Ing. Tomáš Fujan, Odbor dopravy a služeb
JUDr. Jiří Holub, Odbor investic
Zděněk Pospíšil

2

Částka 140 000,-
D3A spol. s. r. o.
Ing. arch. Tomáš Prouza, Ing. arch. Jaroslav Zima
Ing. arch. Miroslav Juren , Ing. arch. Jana Školníková , Ing. arch. Eva Macková , Ing. Jan Přikryl

[Hodnocení poroty]

3

Částka 80 000,-
Ing. arch. Tomáš Kodet
Ing. arch. Martina Kodetová , MgA. Petra Pavelková

[Hodnocení poroty]