Přeskočit na obsah

Ulice T. G. Masaryka a související prostory v Kladně

Ulice T. G. Masaryka a související prostory v Kladně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Kladno

Ceny a odměny celkem

220 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

3. 2. 2016 - 27. 4. 2016

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace Třídy T. G. Masaryka a souvisejících prostor v centru Kladna. Jednalo se o návrh moderního pojetí pěší zóny a zlepšení navazujících prostor s důrazem na kvalitu pěších propojení. Cílem bylo zatraktivnění pěší zóny pro všechny její uživatele tak, aby se pozvedla její úroveň a plnila funkci plnohodnotného městského centra. Návrh musel respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatel.

Jednokolová veřejná projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

3. cena

Spolupráce: Ing. arch. Martina Kodetová, MgA. Petra Pavelková

Částka 80 000 Kč

Soutěž na mapě