Předmětem soutěže bylo řešení veřejného prostranství v Červeném Kostelci mezi ulicemi 17. listopadu a Břetislava Kafky.

Prvořadým cílem soutěže bylo nalezení odpovídající architektonické formy veřejného prostranství vzhledem k jeho stávajícímu a plánovanému využití a dále návrh novostavby budovy sloužící veřejnosti, kde bude situováno zázemí pro drobné občerstvení apod.

Dvoufázová veřejná projektová urbanisticko-architektonická soutěž.


Vyhlašovatel

Město Červený Kostelec

Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Sekretář soutěže

Michal Kudrnáč

Vila Čerych, Křenkova 477, 551 03 Česká Skalice
Tel., Mobil : 491 451 136, 774 578 102
Mail : [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Ing. arch. Marek Wajsar
Ing. Rostislav Petrák, - starosta města Červený Kostelec

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

p. Richard Bergmann, místostarosta města
Ing. arch. Vratislav Ansorge, člen komise architektury, urbanismu a rozvoje města Č. Kostelec

Náhradníci poroty - nezávislí

Odborní znalci poroty:
Rozpočtování staveb: Jiří Kocián
Dopravní stavby: Vratislav Nývlt

1

Částka 75 000,-
2021 s.r.o.
Ing. arch. Peter Lényi , Ing. arch. Marián Lucký , Ing. arch. Ondrej Marko , Bc. Monika Bočková , Ing. Michal Marcinov

[Hodnocení poroty]

2

Částka 50 000,-
Ing. arch. Alexandr Skalický

[Hodnocení poroty]

3

Částka 30 000,-
Mgr. inz. arch. kraj. Katarzyna Dorda, Ing. arch. Šárka Ullwerová, Ing. Jitka Ullwerová,
Ing. arch. Martin Březina

[Hodnocení poroty]