Přeskočit na obsah

Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci

Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Červený Kostelec

Ceny a odměny celkem

150 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

1. 7. 2016 - 11. 10. 2016

Počet odevzdaných návrhů

12

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo řešení veřejného prostranství v Červeném Kostelci mezi ulicemi 17. listopadu a Břetislava Kafky.

Prvořadým cílem soutěže bylo nalezení odpovídající architektonické formy veřejného prostranství vzhledem k jeho stávajícímu a plánovanému využití a dále návrh novostavby budovy sloužící veřejnosti, kde bude situováno zázemí pro drobné občerstvení apod.

Dvoufázová veřejná projektová urbanisticko-architektonická soutěž.

1. cena

2021 s.r.o.

Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Marián Lucký, Ing. arch. Ondrej Marko, Bc. Monika Bočková, Ing. Michal Marcinov

Částka 75 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

2. cena

Částka 50 000 Kč

3. cena

Mgr. inz. arch. kraj. Katarzyna Dorda, Ing. arch. Šárka Ullwerová, Ing. Jitka Ullwerová,

Částka 30 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Soutěž na mapě