Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu víceúčelového kulturního centra o dvou společenských sálech a souvisejících venkovních ploch ve vytyčeném řešeném území. Návrh měl vyřešit prostorové, provozní, funkční i estetické uspořádání objektu a jeho návaznosti na okolí dle těchto soutěžních podmínek, zejména při dodržení ekonomických možností vyhlašovatele.

Dvoufázová veřejná urbanisticko-architektonická projektová soutěž.
Vyhlašovatel

Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
756 61

Sekretář soutěže

Mgr. Iva Májková

telefon: 571 661 239
e-mail: [email protected]

Předseda poroty

prof. Ing. arch. Petr Hrůša

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Radim Holiš, starosta, místopředseda poroty
Mgr. Kristýna Kosová, místostarostka
Jaromír Koryčanský, zastupitel
Alois Vychodil, zastupitel

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jan Kučera, MSc., místostarosta
Ing. Jan Štěpaník

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Radim Václavík
Ing. arch. Jan Malík

Soutěžní porota obdrží před hodnocením názory těchto odborných znalců, kteří budou přítomni i hodnocení soutěže:
• Ing. Martin Vondrášek, odborník v oblasti prostorové akustiky
• Ing. Pavel Šebela nebo Pavel Ferebauer, odborník na rozpočtování staveb
• Ing. Tomáš Brückner, odborník v oblasti energetiky staveb
• Lenka Vičarová, odborník na provoz kulturního zařízení, vedoucí kulturní agentury

Hodnocení bude přítomen městský architekt Rožnova pod Radhoštěm bez hlasovacího práva.

Soutěžní porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborných znalců pouze s výslovným svolením vyhlašovatele.

1

Částka 320 000,-
Archteam projektová kancelář s.r.o.
doc. Ing. arch. Milan Rak Ph.D., Ing. arch. Karel Doležel
Ing. arch. Alena Režná
Spolupracující osoby: , Ing. Marek Lukáš , Ing. Martin Nosek , Bc. Tomáš Sysel

[Hodnocení poroty]

2

Částka 235 000,-
Ing. arch. Jan Lefner
Ing. arch. Adam Weczerek

[Hodnocení poroty]

-

Zvláštní odměna

Částka 100 000,-
PMA architects s.r.o.
Ing. akad. arch. Jan Velek
Ing. arch. Jaromír Vjaclovský , Ing. arch. Adam Jung

[Hodnocení poroty]