Přeskočit na obsah

Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm

Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Rožnov pod Radhoštěm

Ceny a odměny celkem

795 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

8. 8. 2016 - 9. 12. 2016

Počet odevzdaných návrhů

13

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu víceúčelového kulturního centra o dvou společenských sálech a souvisejících venkovních ploch ve vytyčeném řešeném území. Návrh měl vyřešit prostorové, provozní, funkční i estetické uspořádání objektu a jeho návaznosti na okolí dle těchto soutěžních podmínek, zejména při dodržení ekonomických možností vyhlašovatele.

Dvoufázová veřejná urbanisticko-architektonická projektová soutěž.Zvláštní odměna

PMA architects s.r.o.

Ing. akad. arch. Jan Velek, Ing. arch. Jaromír Vjaclovský, Ing. arch. Adam Jung

Částka 100 000 Kč

panel.jpg

Soutěž na mapě