Přeskočit na obsah

PS Digitalizace

Pracovní skupina se věnuje problematice digitalizace a elektronizace stavebnictví ve všech oblastech se zaměřením na práci architekta, včetně projektování metodou BIM.

Pracovní skupina Digitalizace spolupracuje s MMR a PS ČR při vytváření Novely stavebního zákona, vč. prováděcích vyhlášek a formátu a struktury dat, a při tvorbě Zákona o BIM a vystavěném prostředí.

Dále spolupracuje s MPO a Českou Agenturou pro Standardizaci při vypracování Koncepce BIM v ČR a tvorbě Smluvních standardů pro BIM.

Vypracovala a aktualizuje datový a nedatový standard informačního modelu BIM pro jednotlivé Fáze služeb podle Standardů služeb architekta.

Ve spolupráci s FA ČVUT zajišťuje kurs Celoživotního vzdělávání: BIM pro architekty.

PS koordinuje své aktivity s ČKAIT.