Přeskočit na obsah

PS Soutěže

Skupina dlouhodobě a systematicky sleduje aktivity v oblasti soutěží o návrh a dohlíží na vyhlašování a průběh jednotlivých soutěží. Rovněž aktivně oslovuje potenciální vyhlašovatele soutěží. Zdarma poskytuje konzultace vyhlašovatelům soutěží. Pořádá školení porotců pro členy ČKA a informační semináře pro organizátory soutěží.

Pracovní skupina Soutěže byla založena v roce 1994.

Upřesnění činnosti některých členů PS:

Igor Kovačević - pověřen zastupováním ČKA v ACE

Tomáš Zdvihal - pověřený evidencí a vyhodnocováním soutěží

Martin Frei - dočasně pozastavené členství 

Konzultant pro zadavatele soutěží a supervizor soutěžních podmínek: Milan Svoboda