Přeskočit na obsah

PS Soutěže

Skupina dlouhodobě a systematicky sleduje aktivity v oblasti soutěží o návrh a dohlíží na vyhlašování a průběh jednotlivých soutěží. Rovněž aktivně oslovuje potenciální vyhlašovatele soutěží. Zdarma poskytuje konzultace vyhlašovatelům soutěží. Pořádá školení porotců pro členy ČKA a informační semináře pro organizátory soutěží.

Pracovní skupina Soutěže byla založena v roce 1994.

Konzultant pro zadavatele soutěží: Milan Svoboda (milan.svoboda@cka.cz, mob. +420 739 095 871).

Aktuální informace: Pracovní skupina Soutěže hledá architekty, kteří by se rádi aktivně zapojili do její agendy, zejména v oblasti posuzování soutěžních podmínek pro vydávání potvrzení regulérnosti. Zájemce prosíme o zprávu sekretáři skupiny, Tereze Zemanové, na e-mail tereza.zemanova@cka.cz.