Přeskočit na obsah

PS Standardy a honoráře

Pracovní skupina stanovuje a aktualizuje standardy služeb architektů – projektantů územních a regulačních plánů a pozemních a krajinářských staveb. V závislosti na stanovených standardech služeb pracovní skupina připravuje podklady pro určení honoráře za práci architekta. Součástí těchto podkladů je i Program pro stanovení hodnoty projektových prací (Kalkulačka), umožňující stanovit individuální honoráře pro jednotlivé fáze služeb architekta. Standardy služeb architekta i výstupy z Programu pro stanovení hodnoty projektových prací jsou používány architekty i samosprávou a státní správou.