Přeskočit na obsah

PS Udržitelnost

Pracovní skupina pro UDRŽITELNOST v ČKA považuje za důležité reflektovat jednu z největších výzev naší planety a naší profese poslední doby - celosvětovou deklaraci OSN v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

Témata udržitelnosti, úspornosti a uhlíkové stopy se většinou omezují pouze na budovy (např. aktualizace Politiky ochrany klimatu ČR), v lepším případě na stavby. Větším a komplikovanějším strukturám jako jsou čtvrtě či celá sídla se věnuje minimální pozornost. Jsou pro debaty příliš složité, trvají násobně delší dobu, nemluvě o nastavování různých indikátorů a evaluaci. Přitom je ale zřejmé, že čím rozsáhlejší řešení tím větší dopad a význam. ČKA se snaží na komunikovat potřebu nevyhýbat se měřítku urbanismu a územního plánování. K tomu mimo jiné připravila i několik shrnutí jako základu pro odbornou i veřejnou debatu. Za komentáře a doporučení k nim budeme rádi. Dokumenty ke stažení: Udržitelnost, Zelená dohoda pro Evropu a urbanistický rozvoj a Realizace a projekty 2020-2024

Zajímavé informace k tématu udržitelnost:

  • Rakouská komora architektů a stavebních inženýrů vydala na začátku roku 2024 text k tématu klimatické změny s doporučením opatření pro jednotlivé složky vystavěného prostředí, ale i veřejné správy. Dokument přibližujeme v českém překladu. Je členěný do základních kapitol Půda a prostor; Ochrana klimatu, energie a prostředí; Suroviny, cirkularita a životní cyklus a Společnost a sociální témata. Publikace je ke stažení v originálev českém jazyce.
  • RIBA Climate Guide shrnuje základní informace o klimatu, mezinárodních dohodách, legislativě, závazcích a plánech a najdete zde klíčové informace potřebné k zastavení změny klimatu a zmírnění jejích dopadů v každodenním životě. Více informací.
  • Slovníček pojmů pro udržitelnost - Evropská komise pro ekonomiku a sociální věci společně s Evropskou radou architektů vydali základní slovník pojmů pro udržitelnost zejména v architektuře. Doporučujeme jej pozornosti všech pro ujasnění si základních definic v tomto náročném tématu. Více informací.
  • Sustainable Outcomes Guide/RIBA - Tato příručka definuje stručnou měřitelnou sadu osmi udržitelných výsledků, které odpovídají klíčovým cílům OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Více informací.
  • Doporučení k taxonomii budov. Recommendation to the European Commission and the Sustainable Finance Platform - Market feedback from testing the proposed EU Taxonomy Technical Screening Criteria for Buildings. Více informací. 

Pracovní skupina pro UDRŽITELNOST v ČKA považuje za důležité reflektovat jednu z největších výzev naší planety a naší profese poslední doby - celosvětovou deklaraci OSN v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Stavebnictví hraje významnou roli emisí oxidu uhličitého (CO2) jenž má významný dopad na změnu klimatu, naše prostředí či naše životy. V rámci navrhování staveb se nejedná o jednoduchý́ proces a vstupuje zde do hry celá řada protichůdných požadavků. Pokud máme stavět udržitelné domy a budovy budoucnosti, plánovat města, pečovat o krajinu, bude to vyžadovat spolu s našimi klienty posun v našem chování.

Pracovní skupina si v tomto roce klade za cíl:

  • Zvyšovat povědomí o těchto mimořádných událostech v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti ve vztahu k naší profesi.
  • Stanovit zásady zmírňování změny klimatu a biologické rozmanitosti jako klíčového měřítka úspěchu našeho odvětví, ať se jedná o novostavby či rekonstrukce.
  • V neposlední řadě bude podrobně monitorovat a vyjadřovat se k nově vznikající legislativě na poli udržitelnosti v souladu s Politikou architektury a stavební kultury, kterou dne 14. ledna 2015 schválila vláda.
  • Zahájit spolupráci napříč odbornou společností, sdílení znalostí a důvěryhodných informací, které  jsou pro úspěch těchto cílů klíčové.

 

Zápisy z jednání