Přeskočit na obsah

PS Udržitelnost

Pracovní skupina pro UDRŽITELNOST v ČKA považuje za důležité reflektovat jednu z největších výzev naší planety a naší profese poslední doby - celosvětovou deklaraci OSN v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

Pracovní skupina pro UDRŽITELNOST v ČKA považuje za důležité reflektovat jednu z největších výzev naší planety a naší profese poslední doby - celosvětovou deklaraci OSN v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Stavebnictví hraje významnou roli emisí oxidu uhličitého (CO2) jenž má významný dopad na změnu klimatu, naše prostředí či naše životy. V rámci navrhování staveb se nejedná o jednoduchý́ proces a vstupuje zde do hry celá řada protichůdných požadavků. Pokud máme stavět udržitelné domy a budovy budoucnosti, plánovat města, pečovat o krajinu, bude to vyžadovat spolu s našimi klienty posun v našem chování.

 Pracovní skupina si v tomto roce klade za cíl:

  • Zvyšovat povědomí o těchto mimořádných událostech v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti ve vztahu k naší profesi.
  • Stanovit zásady zmírňování změny klimatu a biologické rozmanitosti jako klíčového měřítka úspěchu našeho odvětví, ať se jedná o novostavby či rekonstrukce.
  • V neposlední řadě bude podrobně monitorovat a vyjadřovat se k nově vznikající legislativě na poli udržitelnosti v souladu s Politikou architektury a stavební kultury, kterou dne 14. ledna 2015 schválila vláda.
  • Zahájit spolupráci napříč odbornou společností, sdílení znalostí a důvěryhodných informací, které  jsou pro úspěch těchto cílů klíčové.

Zajímavé informace k tématu udržitelnost:

RIBA Climate Guide shrnuje základní informace o klimatu, mezinárodních dohodách, legislativě, závazcích a plánech a najdete zde klíčové informace potřebné k zastavení změny klimatu a zmírnění jejích dopadů v každodenním životě. Více informací.

Slovníček pojmů pro udržitelnost - Evropská komise pro ekonomiku a sociální věci společně s Evropskou radou architektů vydali základní slovník pojmů pro udržitelnost zejména v architektuře. Doporučujeme jej pozornosti všech pro ujasnění si základních definic v tomto náročném tématu. Více informací.

Sustainable Outcomes Guide/RIBA - Tato příručka definuje stručnou měřitelnou sadu osmi udržitelných výsledků, které odpovídají klíčovým cílům OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Více informací.

Doporučení k taxonomii budov. Recommendation to the European Commission and the Sustainable Finance Platform - Market feedback from testing the proposed EU Taxonomy Technical Screening Criteria for Buildings. Více informací. 

 

Zápisy z jednání