Přeskočit na obsah

ČKA VYHLÁSILA 20. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila další ročník své již tradiční akce, Přehlídky diplomových prací. Jejím cílem je porovnání úrovně kvality výuky na českých vysokých školách zaměřených na architekturu, zvyšování standardu architektonického školství v neposlední řadě propagace architektury směrem k široké veřejnosti.

Předmětem soutěže jsou úspěšně obhájené diplomové práce absolventů architektonických oborů na vysokých školách v akademickém roce 2018/2019. Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi, kteří v příslušném období úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeném ČKA na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.

Do letošního ročníku Přehlídky diplomových prací je možné se přihlásit do 17. července 2019. Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se soutěžní dokumentací je třeba doručit do Kanceláře ČKA v Praze nebo v Brně, a to elektronicky, poštou nebo osobně. Účast na soutěžní přehlídce není spojena s žádnými finančními náklady, tisk soutěžních panelů zajišťuje ČKA.

V porotě letos opět usednou přední odborníci nejen z řad autorizovaných architektů - Radek Jiránek, Eva Kovářiková, David Mateásko, Martina Mertová a Jan Mléčka.

Celková výše odměn pro oceněné dosáhne částky 50 000 Kč (první cena -25 000 Kč, druhá cena - 15 000 Kč a třetí cena - 10 000 Kč). Diplomanti si odnesou i další lákavé ceny – zvláštní ceny partnerů.

Harmonogram 20. Přehlídky diplomových prací:

·         přihlášení do soutěžní přehlídky + odevzdání soutěžní dokumentace: od 22. 5. 2019 do 17. 7. 2019

·         zasedání odborné poroty: 20. 8. 2019

·         vyhlášení výsledků: 8. 10. 2019

Další informace o Přehlídce diplomových prací najdete na webu ČKA.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí.

KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů,
e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453