Přeskočit na obsah

DO ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU 2019 JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT DO 1. DUBNA. PŘEDSEDKYNÍ POROTY JE IMKE WOELK

S blížícím se koncem lhůty pro podání přihlášek do 4. ročníku České ceny za architekturu (ČCA) je známa předsedkyně poroty. Porotci si ze svého středu zvolili na tuto pozici Imke Woelk, německou architektku a teoretičku architektury. Zájemci o účast v přehlídce České komory architektů mohou svá díla hlásit do 1. dubna.

Architektka Imke Woelk absolvovala architekturu na Technické univerzitě v Braunschweigu a na IUAV v Benátkách. V Braunschweigu vedle toho vystudovala také výtvarné umění. Po promoci pracovala čtyři roky v zahraničí, nejprve v ateliéru Massimiliana Fuksase v Římě a posléze v Londýně v kanceláři Williama Alsopa. Po návratu do Berlína založila s Martinem Corsem ateliér IMKEWOELK + Partner.

Imke Woelk se významnou měrou realizuje také v akademické sféře jako teoretička architektury. Od roku 1998 působila na Technické univerzitě v Berlíně, kde v roce 2010 dokončila svoji dizertační práci. Tématem byly způsoby využití hlavního pavilonu Nové národní galerie v Berlíně od Miese van der Roheho. V oblasti výzkumu pracuje Imke Woelk na racionálních a intuitivních vzorcích v rámci komunikačních procesů. Od roku 2001 se její výzkum zaměřuje na konkrétní prostor a jeho formování a interpretaci. V roce 2015 zkoumala s podporou výzkumného stipendia od Dánské nadace umění funkci přírody v práci dánského architekta Jørna Utzona. Věnuje se také scénografii a výstavnictví.

Za svoji práci získala Imke Woelk v roce 2003 ocenění Rom-Preis, nejvyšší možné ocenění pro umělce žijící v Německu. Při studijním pobytu v Římě se věnovala konceptuální tvorbě a zabývala se ústředními tématy současného prostoru.

Oceňována je i praktická architektonická tvorba Imke Woelk. Už jako studentka získala ocenění „Premio Internazionale di Architettura Andrea Palladio“ za návrh obytné budovy „The Eagle” (společně s Dirkem Altenem).

V roce 2016 se stala členkou poradního výboru pro oblast architektury a územního plánování kulturního oddělení Berlínského senátu.

Mezinárodní odborná porota ČCA

Imke Woelk bude hodnotit práci českých architektů s dalšími šesti erudovanými zahraničními experty. Porotkyní České ceny za architekturu pro rok 2019 je Teresa Borsuk, britská architektka s bohatou praxí, mimo jiné také oceněná magazínem Architects' Journal jako Britská architektka roku 2015 za úsilí o zlepšení rovnosti žen a mužů v praxi. Dalším členem mezinárodní odborné poroty je v letošním ročníku švýcarský multidisciplinární teoretik Michael Jakob. Zabývá se krajinou, estetikou a designem a současně i literární komparatistikou a redakční a žurnalistickou prací. V porotě má stejně jako vloni zástupce Izrael, a to v osobě architekta Etana Kimmela, který má na kontě pestrou škálu oceňovaných realizací. Opakovaně bývá členem poroty také maďarský architekt a nejinak je tomu i letos, kdy porotu obohatil Iván Nagy. Jedná se o předního maďarského praktikujícího architekta, ale také akademika. Letošní porota bude mít zástupce rovněž z Francie. Architekt Julien Rousseau ovšem studoval a působil ve Velké Británii a i dnes pracuje na projektech na mezinárodní úrovni. Sousední Slovensko bude reprezentovat i v českém prostředí velmi dobře známý architekt Michal Sulo. Za realizaci Komunitního centra Máj získala jeho kancelář SLLA Architects ocenění Finalista v České ceně za architekturu 2017.

Kdo se může do České ceny za architekturu přihlásit?

Do soutěžní přehlídky, která záměrně nemá stanovené žádné kategorie,  mohou v roce 2019 autoři přihlásit svá díla realizovaná na území České republiky za posledních pět let. Jedná se tedy o dokončené stavby postavené od ledna 2014 do prosince 2018. Z přihlášení do soutěže jsou přitom vyloučena ta díla, která se v loňském i předloňském ročníku dostala do užšího okruhu nominací. Česká komora architektů i nadále pokračuje v bezplatné registraci do soutěže. Architekti mohou své realizace vložit do jednoduchého on-line formuláře, a to do 1. dubna.

Na webu www.ceskacenazaarchitekturu.cz dále naleznete sekci PRESS s medailonky porotců včetně fotografií a podkladů k jejich realizovaným dílům a také základní harmonogram ČCA na rok 2019.

Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz v sekci PRO MÉDIA.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Od roku 2000 Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a Poctu České komory architektů.

KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453