Přeskočit na obsah

JAN KASL POKRAČUJE VE FUNKCI PŘEDSEDY ČKA

Představenstvo České komory architektů (ČKA) na svém prvním zasedání po valné hromadě, která proběhla dne 19. září, potvrdilo ve funkci předsedy ČKA architekta Jana Kasla, který mandát vykonává od dubna 2019. Pokračují rovněž první místopředseda Petr Velička a druhý místopředseda Milan Svoboda. Programové priority pro následující období zahrnují aktivní zapojení ČKA do procesu rekodifikace stavebního práva, pořádání České ceny za architekturu nebo organizaci vzdělávacích akcí pro veřejnou správu a odbornou veřejnost.

Svou činnost chce ČKA soustředit na čtyři základní oblasti - poskytování servisu svým členům, propagaci profese architekta a kvalitní architektury, ochranu veřejných zájmů a péči o kvalitu vystavěného prostředí a spolupráci v rámci ČR i na mezinárodním poli. Komora bude současně pokračovat ve své zásadní činnosti stanovené zákonem, a to připomínkování právních předpisů důležitých pro výkon profese. Stěžejní je přitom proces rekodifikace stavebního práva. Nadále je programovou prioritou rovněž pořádání soutěžní přehlídky české architektury Česká cena za architekturu.

Architekt Jan Kasl (*1951) je předsedou ČKA od dubna 2019. V ČKA zastává dále funkci člena Pracovní skupiny pro legislativu. Komoru aktivně zastupuje v pracovních skupinách zapojených do procesu přípravy nového stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. Architekt Kasl se souběžně věnuje vlastní architektonické praxi. V minulosti byl aktivní v politické sféře, v letech 1998 až 2002 byl primátorem hlavního města Prahy.

Kompletní složení orgánů ČKA
Na XXVII. valné hromadě proběhly volby do samosprávných orgánů ČKA – představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu. Své pozice ve funkcích předsedů orgánů obhájili Miroslav Holubec (dozorčí rada) a David Mateásko (Stavovský soud). Prvním místopředsedou dozorčí rady se stal Václav Zůna, druhým místopředsedou je Michal Hadlač. Funkci místopředsedy Stavovského soudu obhájil Václav Šebek.

Představenstvo ČKA
Předseda: Jan Kasl
1. místopředseda: Petr Velička, 2. místopředseda: Milan Svoboda
V představenstvu dále působí: Jaromír Hainc, David Hlouch, Patrik Hoffman, Petr Lešek, Jiří Michálek, Ondřej Rys, Zdeněk Trefil, Hana Zachová a Stašek Žerava.

Dozorčí rada ČKA
Předseda: Miroslav Holubec
1. místopředseda: Václav Zůna, 2. místopředseda: Michal Hadlač
V dozorčí radě dále působí: Michal Hadlač, Lucie Kadrmanová Chytilová, Miroslav Kopecký, Mirko Lev, Josef Patrný, Ondřej Tuček.

Stavovský soud ČKA
Předseda: David Mateásko
Místopředseda: Václav Šebek
Ve Stavovském soudu dále působí: Markéta Bromová, Luděk Jasiok, Martin Kloda, Milan Kopeček, Petr Krejčí, Milan Nytra a Josef Vrana.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ
ČKA je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem státní správy, která byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí.

KONTAKT PRO MÉDIA
Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453

SLEDUJTE ČKA
Na webu www.cka.cz a na Facebooku.

Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz v sekci Pro média.