Přeskočit na obsah

O Českou cenu za architekturu se uchází 201 realizací

O titul v letošním, 7. ročníku České ceny za architekturu (ČCA) se uchází 201 staveb realizovaných v posledních pěti letech na území České republiky. Mezinárodní odborná porota z nich vybere užší okruh nominovaných, který bude oznámen na nominačním večeru 23. června. Nejvyšší ocenění, tedy finalisté ČCA a držitel Hlavní ceny ČCA, pak budou vyhlášena na slavnostním galavečeru v listopadu. Udělena bude také Cena za výjimečný počin, jejíž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA, a Ceny partnerů. Generálním partnerem přehlídky je již počtvrté společnost CENTRAL GROUP.

Do soutěžní přehlídky České komory architektů se letos mohla přihlásit díla realizovaná na území České republiky v posledních pěti letech, mezi roky 2017 až 2021. Více než polovina realizací (112) byla dokončena vloni, čtyři pětiny pak dohromady za poslední dva roky (159). Novostavby podobně jako v předchozích ročnících převládají nad rekonstrukcemi a letos činí dvě třetiny z přihlášených projektů (134), což je mírný nárůst. I letos se potvrzuje, že důležitým tématem výstavby v České republice je bydlení. Rodinné a bytové domy, rezidenční komplexy, chaty i chalupy tvoří dvě pětiny přihlášených děl (83). Zmínit je třeba jedno typologické téma, a to komunitní centra, jejichž zastoupení je v letošním ročníku nepřehlédnutelné. Společně s veřejnými kulturními a společenskými zařízeními tvoří významnou část soutěžících staveb. Katalog všech přihlášených realizací je volně přístupný na webu soutěžní přehlídky.

Převažují soukromé investice, podíl veřejných narostl a jsou mezi nimi i realizace ze soutěže

Za třemi pětinami projektů (125) stojí soukromí investoři. Podíl veřejných zakázek ovšem oproti předchozím ročníkům mírně narostl. Čtyři stavby přihlášené do letošního ročníku přehlídky vzešly z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od České komory architektů. Jedná se o Dostavbu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích / Kuba & Pilař architekti (soutěž v roce 2016), Kulturní centrum – Pivovar Domažlice / Mepro (soutěž v roce 2012), Památník Zámeček / Vít Podráský, Jan Žalský (soutěž v roce 2017) a Společenské a kulturní centrum v Kuřimi / ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ (soutěž v roce 2009).

Tři čtvrtiny autorů sídlí v Praze a Brně

Z přihlášených realizací tři čtvrtiny navrhli architekti sídlící v Praze či Brně (Praha 98, Brno 48). Stavby realizované v Praze přitom tvoří čtvrtinu děl (55). Děl postavených v Brně je 8, v celém Jihomoravském kraji pak šestina přihlášených (34). Výrazně zastoupené jsou rovněž realizace ve Středočeském kraji, tvoří sedminu soutěžících staveb (28).

Realizace trvá v průměru tři až čtyři roky

Zajímavý je v každém ročníku přehlídky údaj o průměrné délce realizace stavby (od projektu po dokončení stavby), která stejně jako vloni činí 3 až 4 roky, což je trochu déle, než bývalo v prvních letech přehlídky.

Udržitelnost

Pořadatel od loňska sleduje aspekt udržitelnosti soutěžících realizací, letos jej potvrdila třetina autorů (což nemusí znamenat, že i ostatní díla nejsou udržitelná).

Mezinárodní odborná porota

Práci českých architektů bude tradičně hodnotit sedm erudovaných zahraničních expertů. Jsou jimi architekt Ueli Brauen (Švýcarsko), architektka Katalin Csillag (Maďarsko), architekt a urbanista Patrick Koschuch (Nizozemsko), architekt Pavol Mikolajčák (Slovensko, Itálie), architektka, urbanistka a akademička Marialessandra Secchi (Itálie), architektka, urbanistka a akademička Els Verbakel (Belgie, Izrael) a krajinářská architektka a akademička Kathrin Volk (Německo).

Díla přihlašovali sami architekti i nominovali odborníci

Své práce mohli do soutěže přihlásit jak sami autoři, tak jejich přihlášení mohlo být iniciováno členy Akademie České ceny za architekturu. O ocenění se mohla ucházet i díla přihlášená do předchozích ročníků, vyjma těch, které se v nich dostaly mezi užší okruh nominovaných. Podrobnější seznámení s jednotlivými projekty přinese katalog nominovaných projektů a následné výstavy v regionech.

Všechny přihlášené stavby a jejich fotografie naleznete na webu České ceny za architekturu: https://www.ceskacenazaarchitekturu.cz/rocniky/2022. V případě žádosti o konkrétní fotografie v tiskové kvalitě se na nás neváhejte obrátit. Prosíme, při použití fotografií vždy uvádějte název realizace, její autory a jméno fotografa.

Na webu www.ceskacenazaarchitekturu.cz dále naleznete sekci PRESS s medailonky porotců včetně fotografií a podkladů k jejich realizovaným dílům.

Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz v sekci PRO MÉDIA.

O ČESKÉ CENĚ ZA ARCHITEKTURU

Soutěž vyhlásila Česká komora architektů, profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, v souladu se svým posláním pečovat o stavební kulturu v České republice a podporovat její vysokou úroveň. Jejím pořádáním chce Komora prezentovat kvalitní architektonickou produkci nejen odborné a laické veřejnosti,
ale i zástupcům státní správy a samosprávy. Kromě přítomnosti odborné Akademie ČCA a prestižní sedmičlenné mezinárodní poroty, složené z renomovaných architektů, je předností České ceny za architekturu také ojedinělý koncept propagace architektury v průběhu celého roku a v jednotlivých regionech.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Od roku 2000 Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a Poctu České komory architektů.

KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453