Přeskočit na obsah

Pomoc Ukrajině

Česká komora architektů odsuzuje ruskou putinovskou agresi, snahu o obsazení suverénního, svébytného a demokratického státu a rozpoutání válečného konfliktu, v jehož důsledku umírají lidé a dochází k devastaci území Ukrajiny. Vedle ztracených lidských životů, na které myslíme v první řadě, trpí také kulturní dědictví, tolik nezbytné pro paměť každého národa. Je mařeno lidské úsilí vybudovat podněcující vystavěné prostředí a je ničena příroda. Plně stojíme za Ukrajinou a jejími občany, samozřejmě včetně našich drahých kolegů architektů. Vyzýváme všechny naše členy k veškeré možné podpoře statečně se bránících Ukrajinců, v tomto okamžiku nejlépe k podpoře finanční na sbírkových kontech uvedených níže, včetně nabídek přechodného zaměstnání a spolupráce ukrajinských architektek a stavebních inženýrek v našich ateliérech. V Praze dne 1. 3. 2022, Představenstvo ČKA

Aktuálně prověřujeme možnosti konkrétní profesní pomoci a intenzivně pracujeme na spuštění jejich koordinace, jak v rámci ČR, tak na úrovni sousedních států i ACE. Máte-li nabídku, nápad, nebo víte o kolegovi, který potřebuje pomoc, kontaktuje nás e-mailem (pomocukrajine@cka.cz) nebo po telefonu ((+420) 273 167 480). Děkujeme.

Rozcestníky:
www.stojimezaukrajinou.cz

www.pomahejukrajine.cz

Sbírky pomoci:
Člověk v tísni

Charita Česká republika

Paměť národa