Přeskočit na obsah

Posílení spolupráce při přípravě a průběhu architektonických soutěží. Národní památkový ústav a Česká komora architektů uzavřely memorandum.

Národní památkový ústav, jako odborná organizace památkové péče v České republice, a Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace sdružující autorizované architekty, dnes uzavřely Memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických soutěží. Účelem je předejít negativním rozhodnutím při posuzování výsledků architektonických soutěží ve správním řízení výkonných orgánů státní památkové péče a také umožnit NPÚ se aktivněji podílet na vzniku nových architektonických a urbanistických hodnot.

Posílení spolupráce při přípravě a průběhu architektonických soutěží. Národní památkový ústav a Česká komora architektů uzavřely memorandum.

Memorandum, které dnes podepsali generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková a předseda České komory architektů Jan Kasl, je metodickým návodem pro užší spolupráci zadavatelů architektonických soutěží s ČKA a NPÚ už od počátečních fází přípravy soutěží.

„Je naší snahou, aby si zadavatelé architektonických soutěží už při jejich přípravě vyžádali požadavky památkové péče, které následně budou součástí soutěžních podmínek. Vítáme také, že u záměrů s památkovými zájmy ČKA doporučí účast zástupců NPÚ, především coby odborných znalců poroty, případně i členů,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

„Iniciovali jsme jednání s paní generální ředitelkou NPÚ na základě několika zpochybnění architektonických soutěží po jejich vyhlášení odbornými pracovišti NPÚ a dospěli k řešení, které by takovému postupu mělo zabránit. Účastníci soutěží musí dostat jasné zadání již v rámci soutěžních podmínek, aby nedocházelo k plýtvání tvůrčí energií a změnám úspěšných návrhů v dalším projektovém procesu,“ doplnil předseda České komory architektů Jan Kasl.

Memorandum se zaměřuje také na školení o přípravě a průběhu architektonických soutěží a školení porotců.

Memorandum ke stažení zde.

Národní památkový ústav je státní příspěvkovou organizací zřízenou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987 Sb.“) Ministerstvem kultury, která je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností. Mezi hlavní činnosti NPÚ patří péče o více než 100 zpřístupněných areálů státních památkových objektů a současně odborné a metodické činnosti usměrňující péči o památky a památkově chráněná území ve vlastnictví a správě jiných subjektů.

Česká komora architektů je stavovská profesní organizace zřízená zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a poskytuje profesionální podporu nejen architektům, ale i jejich klientům a široké veřejnosti. Jednou z jejích hlavních priorit je prosazení architektonických soutěží o návrh jako primárního nástroje k výstavbě a kultivaci veřejného prostoru. 

Kontakt:

Blanka Černá, tisková mluvčí NPÚ, T 257 010 206, 724 511 225, cerna.blanka@npu.cz

Tereza Zemanová, tisková mluvčí ČKA, T 513 039 101, 777 464 453, tereza.zemanova@cka.cz

Tisková zpráva ke stažení zde.