Přeskočit na obsah

Dozorčí rada

Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem. Kontroluje veškerou činnost Komory, především plnění usnesení valné hromady, dodržování povinností daných zákonem č. 360/1992 Sb., obecně právními předpisy a vnitřními předpisy ČKA.