Přeskočit na obsah

prof. PhDr. Rostislav Švácha,, CSc.

prof. PhDr. Rostislav Švácha,, CSc.
Typ členství
None
Kontakt

Věnuje se především dějinám architektury 17.–21. století. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého (1971–1976), kde v roce 1977 získal doktorát za disertaci o Janu Santinim-Aichelovi. Od roku 1984 působí v Ústavu dějin umění AV ČR. Vyučoval na katedře dějin umění olomoucké univerzity, AVU v Praze a v Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. Je nositelem Ceny Ministerstva kultury ČR, ceny České komory architektů, Ceny Mezinárodního olympijského výboru, Palackého medaile, spolunositelem ceny Magnesia Litera. Působí též v občanských spolcích Klub Za starou Prahu a Za krásnou Olomouc.