Přeskočit na obsah

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Vláda na svém jednání 4. ledna 2023 schválila materiál Politika architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022. Aktualizovaná politika nahrazuje původní dokument schválený v roce 2015.

Politika architektury a stavební kultury České republiky je strategický dokument s celostátní působností. První Politiku architektury a stavební kultury České republiky schválila vláda dne 14. ledna 2015, po šesti letech byla vyhodnocena, a to včetně plnění stanovených opatření. Na základě tohoto vyhodnocení vláda uložila usnesením č. 287 ze dne 15. 3. 2021 zpracovat do konce roku 2022 aktualizaci, která vznikla za součinnosti rozsáhlé pracovní skupiny. Části textů byly pozměněny, cíle upraveny a mnoho již splněných opatření bylo nahrazeno novými. Zařazena byla i nová témata.

Aktualizovanou Politiku architektury a stavební kultury ČR schválila vláda 4. ledna 2023 usnesením č. 6.