Přeskočit na obsah

Vedoucí odboru hlavního architekta

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí odboru hlavního architekta. Přihlášky lze podávat do 29. 5. 2024.

Co vám můžeme nabídnout: - zajímavou a různorodou práci - stabilní zázemí velké organizace - pracovní poměr na dobu neurčitou - propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců - pružnou pracovní dobu - pět dnů placeného zdravotního volna - pět týdnů dovolené - zajímavý program benefitů (možnost stravování/stravenkové karty, volitelné čerpání benefitů z osobního účtu zaměstnance) - příjemné pracovní prostředí - rádi do týmu přijmeme kolegy/kolegyně bez ohledu na věk, pohlaví, barvu pleti, zdravotní stav, národnost, sexuální orientaci a víru Charakteristika pozice: - řídí odbor hlavního architekta - odpovídá za zachování architektonické a urbanistické hodnoty území města - odpovídá za výkon státní správy na úseku územního plánování - odpovídá za spolupráci na zpracování koncepce územního rozvoje města - odpovídá za zajištění organizace urbanistických, architektonických a výtvarných soutěží - odpovídá za zpracování návrhů na řešení dílčích urbanistických, architektonických a výtvarných problémů - odpovídá za zpracování koncepčních materiálů pro zajištění investičního rozvoje města - odpovídá za organizační zabezpečení činnosti Výboru pro územní plánování, rozvoj a investice města a činnost komise rady města pro dopravu a podporu cyklistiky - platové zařazení: 11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění - je nastaven systém výkonového odměňování, tzn. souběžně s platovým tarifem reálná možnost osobního příplatku a odměn - budeme se snažit vyjít vstříc i vašim případným specifickým potřebám například v souvislosti s postižením Kvalifikační požadavky: - vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. - autorizace České komory architektů pro obor architektura - manažerské zkušenosti - odborná praxe v oblasti působnosti odboru - znalost legislativních předpisů v oblasti působnosti odboru - praxe v komunikaci a v jednání s veřejností - komunikační a prezentační dovednosti, výborná znalost práce na PC - vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost, odpovědnost - znalost prostředí města Hradec Králové a jeho vazeb výhodou - uchazeč musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., § 4 odst. 1 Informace: Ing. Adam Záruba, Ph.D., náměstek primátorky města pro územní plánování, životní prostředí a péči o městské památky, tel.: 495 707 416 Mgr. Markéta Bartušová, tajemnice magistrátu města, tel.: 495 707 421 Místo výkonu práce: Statutární město Hradec Králové Náležitosti přihlášky dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění: - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost a místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu - datum a podpis uchazeče - strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části „charakteristika pozice“ - výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením) - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění § 2 odst. 1, písm. a –b (dočasně lze nahradit čestným prohlášením) - čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění § 2 odst. 1, písm. d – h Přihláška musí dále obsahovat motivační dopis. Přihlášky podávejte v písemné podobě, na podatelnu magistrátu města (Československé armády 408, zvýšené přízemí vlevo, dveře č. 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát města Hradec Králové, personální oddělení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Obálku označte slovy: „Neotvírat – výběrové řízení – vedoucí odboru hlavního architekta“. Přihlášky můžete podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky. ID Datové schránky města Hradec Králové: bebb2in. Případně e-mailem prostřednictvím e-podatelny epodatelna@mmhk.cz, a to pouze v případě, že je zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). U obou způsobů elektronického podání je nutné, aby přílohy byly autorizovaně konvertovány nebo doloženy v listinné podobě. Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Přihlášky lze podávat do 29. 5. 2024