Přeskočit na obsah

Výběrové řízní - městský krajinářský architekt

Město Lanškroun vyhlašuje výběrové řízení na výkon funkce městského krajinářského architekta a vyzývá zájemce k předložení přihlášky do výběrového řízení na obsazení této funkce.

Hlavní náplní funkce je poskytování konzultační činnosti v oblasti krajinářské architektury. Výkon činnosti v rámci funkce bude prováděn externě na základě příkazní smlouvy, která bude uzavřena na dobu neurčitou. Místem výkonu činnosti městského architekta krajináře bude město Lanškroun. Nabídku lze podat do: 29.09.2023 00:00.