Přeskočit na obsah

Konference VODA 2020/ Záštita ČKA/ Přesunuto na červen 2021

Termín
19. - 20. 10. 2020
Čas
09:00 - 17:00
Kategorie
Konference
Místo konání
Praha
Počet bodů
5

Anotace:

Konferenci pořádá Český svaz stavebních inženýrů k 30. výročí obnovení své činnosti a ke 155. výročí založení Spolku Inženýrů a Architektů v Království Českém

Konference VODA 2020 má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s tímto elementem pro společnost a životní prostředí. Akce bude komplexně sledovat cestu vody v krajině a sídlech, setkání vody s člověkem a okolní živou i neživou přírodou a vliv vody na stavební díla. Je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů.

Cílem konference je upozornit na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou.

Akce představí i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb. Své zkušenosti budou sdílet přední čeští odborníci nejen z řad Českého svazu stavebních inženýrů.

Nové datum konání: 7. - 8. 6. 2021 (Původní datum konání: 19. - 20. 10. 2020, Hotel Olšanka - Praha)

V původním termínu 19. 10. 2020 proběhne vernisáž výstavy Stavba a voda (v aule Fakulty stavební ČVUT v Praze) a 20. 10. 2020 se uskuteční webinář, na němž garanti představí jednotlivé tematické sekce konference, a zároveň proběhne moderovaná odborná diskuse.
Link na webinář: webinare.ckait.cz/voda2020

Kontakt:  Amela Abadžić, tel.: 227 090 410, e-mail: abadzic@cssi-cr.cz

Přednášející:    

Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
garanti: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Jiří Zima

Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
garanti: Ing. Miloslava Melounová, Ing. Miloslav Šír, CSc.

Sekce C: Urbanismus a voda, krajinná architektura
garant: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana

Sekce D: Městské inženýrství, pozemní stavitelství a voda
garant: Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
garanti: Ing. Michael Balík, CSc., Ing. Luboš Káně, Ph.D.

Sekce F: Geotechnika a zakládání staveb
garant: Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 5

Konferenci byla udělena záštita České komory architektů

Více informací zde