Přeskočit na obsah

Stavební zákon - velká novela

Termín
10. 11. 2020
Čas
09:00 - 14:00
Kategorie
Seminář
Místo konání
Praha
Počet bodů
2

Anotace:

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb po VELKÉ NOVELE, která je účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. včetně dalších souvisejících novel:

- zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací s účinností od 1. 9. 2018

- zákon č. 312/2019 Sb., kterým byl změněn stavební zákon a vodní zákon (zjednodušení povolování některých vodních děl, popř. terénních úprav pro zadržování vody v krajině)

- zákon č. 47/2020 Sb., kterým byl změněn zákon o zeměměřictví, stavební zákon a další zákony (souvisí s digitalizací postupů ve veřejné správě)

Související a prováděcí NOVÉ právní předpisy ke stavebnímu zákonu - přehled

Výkon veřejné správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - stavební úřady, dotčené orgány, závazná stanoviska

Vybrané základní pojmy územního rozhodování a stavebního řádu

Povolování staveb veřejné infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb. - srovnání se stavebním zákonem

Územní rozhodnutí, územní řízení

Společná řízení

Ohlašování staveb

Stavební řízení

Kolaudace staveb

Datum konání: 10. 11. 2020 - úterý - od 9 do 14 h

Místo konání: Studio Axis Praha (Centrum vzdělávání)

Vložné: 1.490,-Kč za osobu včetně DPH.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, e-mail:  studio@studioaxis.cz, tel.: 234 221 123 - 124

Přednášející:  JUDr. Zdeňka Vobrátilová - Česká společnost pro stavební právo

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací