Přeskočit na obsah

Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?

Termín
3. 11. 2020
Čas
09:00 - 14:00
Kategorie
Seminář
Místo konání
Webinář online
Počet bodů
2

Anotace:

Seminář se bude zabývat problematikou řešení venkova s ohledem na adaptaci na změnu klimatu. Tentokrát dvěma konkrétními oblastmi, které s vodou v krajině úzce souvisí – s kalovou koncovkou malých čistíren a decentrálním řešením obcí po stránce odpadních vod a tím pádem i kalů. Zmíněna budou jak technická řešení, tak i související legislativa. Zejména architektům a projektantům pak budou určeny odkazy na nové normy a technická řešení.

Témata

Kalová koncovka malých čistíren odpadních vod

-              Použití kalu na zemědělské půdě a vliv na kvalitu půd - Ing. Jaroslav Záhora, CSc., MENDELU

Pohled odborníka na půdu a aplikaci kalů z hlediska zemědělského, vliv na vlastnosti půdy, schopnost zadržet vodu, a tedy i vliv na sucho.

 -              Posouzení možnosti spalování kalů v Rakousku (překlad zprávy) a srovnání se stavem u nás - Ing. Karel Plotěný, ASIO

Prezentace překladu zprávy (autoři – Kretschmer, Ertl), která uvažuje s řešením kalů ČOV cestou sušení a spalování, konstatuje výhody a zároveň upozorňuje i na výzvy s tím spojené a ekonomické a ekologické aspekty rozhodování.

 -              Řešení kalového hospodářství malých čistíren – Ing. Michal Šubrt, ASIO TECH, spol. s r.o.

Budou představena řešení nabízená firmou ASIO TECH, spol. s r.o. a to jak možnosti zmenšování množství kalu, tak i hygienizace kalů cestou kompostace anebo hygienizace kyslíkem.

 -              Hygienizace kalů s využitím kyslíku - Ing. Jan Foller, Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno

Představení možnosti hygienizovat kal na malých čistírnách tak, aby byl využitelný přímo v zemědělské výrobě, jedná se hlavně o oblast čistíren do 5000 EO, kde je návaznost na použití v zemědělství nejekonomičtější.

 Decentrální řešení venkova (ale nejen)

-              Domovní ČOV v Německu a Rakousku – stav a legislativa - Ing. Karel Plotěný, ASIO

Informace z překladů zpráv z Německa a Rakouska, které shrnují vývoj používání decentrálu a popisují způsob kontroly decentrálu v těchto zemích a srovnání s naším českým přístupem.

 -              Nový pohled na řešení (nejen) venkova bez kanalizací, jak je známe – Ing. Ondřej Prax, ASIO NEW, spol. s r.o.

Aktuální trendy v řešení venkovských oblastí a solitérních staveb – prezentace nejnovějších způsobů řešení včetně vyhodnocení pilotních staveb řešících bezvodé odkanalizování celých městských částí v Německu a Holandsku.

Účastníkům budou poskytnuty úplné unikátní překlady materiálů použitých v přednáškách.

Datum konání: 3. 11. 2020 od 9 do 14 hod

Kontakt: ASIO TECH, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, 548 428 111

Místo konání: jedná se o webinář v aplikaci ZOOM nebo na obdobné platformě (bude upřesněno). Odkaz bude zaslán přihlášeným před konáním.

Vložné: 490,- Kč

Kontaktní osoba: Michal Plotěný, tel.: 724 768 192, e-mail: plotenym@asio.cz

Přednášející:  Ing. Karel Plotěný, Ing. Jaroslav Záhora, CSC., Ing. Jan Foller

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací