Přeskočit na obsah

Energetická náročnost budov

Termín
1. 12. 2021
Čas
09:00 - 10:31
Kategorie
Konference
Místo konání
Praha
Počet bodů
2

Anotace:

TZB-info dlouhodobě sleduje vývoj energetické legislativy.  První konference na toto téma se konala 2008 k nové legislativě energetického hodnocení budov, platné od ledna 2009.  Nyní stojíme před novými požadavky na rekonstrukce staveb a na nové stavby po 1.1.2022. V rámci legislativy se zaměří se na opravné mechanismy ze zákona 406. Na příkladech vysvětlí, jak kombinovat technologie a jak kombinovat stavební řešení a technologie. Přednášky a příklady nabídnout projektantům, energetickým specialistům i architektům argumentaci opatření směrem k investorovi, principy referenčních hodnot a technické podmínky a sledované parametry dotačních titulů OPŽP, OPPIK, ELENA, EFEKT. Cílovou skupinou je stavební veřejnost, architekti,  projektanti, energetičtí specialisté a auditoři. 

Termín konání: 1. 12. 2021

Místo konání: ČVUT Praha

Kontaktní osoba: Adéla Bystřická, tel.: 739 063 668, e-mail: adela.bystricka@topinfo.cz

Přednášející: Dagmar Kopáčková, Miroslav Mareš, Michal Čejka, Pavel Šála, Renata Straková, Miroslav Urban

Více informací