Přeskočit na obsah

Izolace 2021

Termín
4. 2. 2021
Čas
09:30
Kategorie
Webinář
Místo konání
On-line
Počet bodů
2

Anotace:

Dominantním tématem budou ploché střechy a jejich detaily. Základní blok konference bude složen z příspěvků, které se budou zabývat detaily obecně.

Datum konání: 4. 2. 2021

Místo konání: On-line webinář

Vložné: 1.000,- + DPH

Kontaktní osoba: Kateřina Zelená, e-mail: zelena@awal.cz, tel.: 737 215 507

Přednášející:

Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Ing. Eduard Jamrich, Ing. Eduard Schilhart, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D. zahájení

prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. – pár slov na úvod aneb zamyšlení nad problematikou detailů střech

Ing. Marek Novotný, Ph.D. – FA ČVUT, A.W.A.L. s.r.o. Pochozí okna – světlíky v pochozím střešním plášti

doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. – FSv ČVUT Praha Spolehlivé detaily střech s povlakovými izolacemi

Ing. Luboš Káně, Ph.D.– DEK a.s. – Konstrukční detaily ve Stavební knihovně DEK

Ing. Jan Plachý, Ph.D. – DEHTOCHEMA – TN, a.s. – Detaily plochých střech z asfaltových pásů – kruhový prostup

Ing. Roman Vomlel – Metrostav a.s. Pohled na konstrukční detaily plochých střech očima generálního dodavatele

Jiří Doležal – IzoDol s.r.o. Pohled na konstrukční detaily plochých střech očima izolatérské firmy

prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Ing. Jan Plachý, Ph.D. vyhlášení výsledků a předání cen Memoriálu Antonína Fajkoše

prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Ing. Marek Novotný, Ph.D. předání ocenění Řád zlatého hořáku + Malovaný háček

Dr.-Ing. Petr Jůn – AXTER CZ s.r.o. Konstrukční detail pohledem výrobce Axter

Ing. Hubert Ertelt – Bauder s.r.o.  Detaily plochých střech německého výrobce a nové trendy v navrhování střech

Ing. Libor Bednář –  Fatra a.s. Konstrukční detaily fóliových plochých střech pohledem dlouhé tradice Fatry na českém trhu

Petr Epstein – ROCKWOOL, a.s. Význam spádování plochých střech a výběr funkčního systémového řešení

Petr Müller – divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Rekonstrukce hydroizolací plochých střech vč. detailů, pomocí PUR tekuté membrány

Ing. Jan Vychytil – Pittsburg Corning CR, s.r.o. Pěnové sklo FOAMGLAS® – tepelná izolace, která může zvýšit hydroizolační spolehlivost střechy

Bc. Vojtěch Ušela – FIBRAN s.r.o. Extrudovaný polystyrén, tepelná izolace s benefitem ochrany

Bc. Jan Dvořák – TOPWET s.r.o. Konstrukční detaily a prefabrikované prvky

Josef Frodl – FRODL GROUP s.r.o. Mechanické kotvení a jeho vliv na konstrukční detaily

Ing. Jaroslav Štok – SFS Group CZ s.r.o. Pasivní a aktivní kontrola střešních plášťů

Ing. Jan Vopička – Schöck-Wittek s.r.o. Přerušení tepelného mostu v místě atiky

Ing. Marek Novotný, Ph.D. závěr

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací zde