Přeskočit na obsah

Rekreace a ochrana přírody – s rozumem ruku v ruce

Termín
10. - 11. 5. 2021
Čas
09:00 - 18:00
Kategorie
Konference
Místo konání
On-line
Počet bodů
4

Anotace:

Hlavními tématy jsou využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje; složky rekreačního potenciálu území (krajinný ráz, dřevinná vegetace, vodní prvky v krajině); poškozování chráněných částí přírody rekreační utilizací (příklady a návrhy řešení, zkušenosti); přírodě šetrné způsoby cestovního ruchu a rekreace; rekreační funkce a využívání lesních ekosystémů; rekreační využívání dopravní sítě; rekreační využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí

Datum konání: 10. - 11. 5. 2021

Místo konání: On-line konference přes Teams

Vložné: 1.600,-

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D., tel.: 545 134 096, e-mail: jitka.fialova@mendelu.cz

Přednášející:

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.

Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 4

Více informací zde: