Přeskočit na obsah

Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách

Termín
25. 5. 2021
Čas
09:00 - 11:00
Kategorie
Webinář
Místo konání
On-line
Počet bodů
2

Anotace:

Cíl webináře:
webinář orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci pozemních staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu.

Webinář je určen:
pro pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Program:

+Funkce TDS v procesu výstavby, přehled a dopad právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce.

+TDS ve vazbě na veřejné stavební právo (vybrané zákony a prováděcí předpisy, novelizace stavebního zákona, vliv nového stavebního zákona na činnost TDS), obecné požadavky na výstavbu, kontrolní činnost, dokumentace stavby (PD, stavební deník, připravované změny PD dle nového SZ).

+TDS ve vazbě na soukromé právo –příkazní smlouva, smlouva o dílo, vybrané problémy praxe - vady, záruky, reklamace, spoluodpovědnost  za vady

+Výkon technického dozoru v praxi na pozemních stavbách.

Datum konání: 25. 5. 2021 od 9 hod

Místo konání: On-line webinář

Vložné: 2.420,- vč. DPH (v ceně jsou zahrnuty písemné materiály)

Kontaktní osoba: Dana Baňochová, tel.. 605 217792, e-mail: banochova@sekurkon.cz

Přednášející: JUDr. Petra Adámková, Ph.D., Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Více informací zde