Přeskočit na obsah

Vady stavby - vadné plnění smlouvy o dílo

Termín
2. 11. 2021
Čas
09:00 - 23:13
Kategorie
Webinář
Místo konání
On-line
Počet bodů
2

Anotace:

1. Vadné plnění smlouvy o zhotovení projektové dokumentace

 • Požadavky zadavatele na projektovou dokumentaci
 • Rozsah a obsah projektové dokumentace
 • Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy.

 2. Kontrola projektové dokumentace jako prevence vad stavby

 • Práva a povinnosti zadavatele, projektanta a zhotovitele při kontrolách během přípravy stavby
 • Zjevné a skryté vady projektové dokumentace, které způsobí vadu stavby
 • Vady v soupisu prací, výkazu výměr a v ocenění (rozpočtu)
 • Záruka, reklamace a promlčení nároků z vadného plnění
 • Škody vzniklé vadami dokumentace a užití smluvní pokuty.

 3. Pozice technického dozoru stavebníka a autorského dozoru

 • Veřejná zakázka
 • Části stavby, nejvíce ohrožené vadou PD
 • Odpovědnost účastníků výstavby za vady stavby.

Datum konání: 2. 11. 2021   9.00 – 13.00

Místo konání: On-line seminář

Vložné: 1900,- Kč (5 %)

Kontaktní osoba: Filip Kincl, DiS., tel.: +420775078666, e-mail: filip.kincl@campanus.com,

Přednášející: Ing. Václav Pospícha, Ph.D.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 2

Webové stránky: www.campanus.com