Přeskočit na obsah

Člověk, stavba a územní plánování 16/ Záštita ČKA

Termín
16. 11. 2022
Čas
09:00 - 18:00
Kategorie
Konference
Místo konání
Fakulta stavební ČVUT
Počet bodů
5

Anotace:

Konference je pořádána Katedrou urbanismu a územního plánování (Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze) a je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky, které se tematicky týkají především urbanismu, územního plánování a správy a rozvoje sídel. Výstupem konference je recenzovaný sborník, který je od roku 2019 zařazen v databázi Scopus. Konference má dlouhodobou tradici, jak dokazuje již její čtrnáctý ročník. Na základě minulých let očekáváme cca 50 účastníků. Konference je financována z vložného účastníků a z grantu SVK  a SGS.

Termín konání: 16. 11. 2022

Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontaktní osoba: Tereza Švárová, e-mail: Tereza.svarova@seznam.cz,  tel.: 420 721 863 548

Přednášející: Jan Mužík, Roman Vodný, Jan Kasl, Dušana Andářšová, Ivana Bradová, Jan Bittner, Miroslav Kunt, Michael Pondělíček, Magdalena Baramová, Vladimíra Šilhánková, Petr Kučera, Daniel Nikolov, Petr a Okřinová, Martin Páv, Petr Štěpánek, Ondřej Madar, Jan Cihlář, Martin Dufala

Počet bodů v rámci CŽV: 5 bodů

Více informací