Přeskočit na obsah

Energetická náročnost budov

Termín
1. 12. 2022
Čas
08:30 - 15:30
Kategorie
Konference
Místo konání
Masarykova kolej, ČVUT
Počet bodů
2

Anotace:

TZB-info dlouhodobě sleduje vývoj energetické legislativy.  První konference na toto téma se konala 2008 k nové legislativě energetického hodnocení budov, platné od ledna 2009.  Nyní stojíme před novými požadavky na rekonstrukce staveb a na nové stavby po 1.1.2022. V rámci legislativy se zaměří se na opravné mechanismy ze zákona 406. Na příkladech vysvětlí, jak kombinovat technologie a jak kombinovat stavební řešení a technologie. Přednášky a příklady nabídnout projektantům, energetickým specialistům i architektům argumentaci opatření směrem k investorovi, principy referenčních hodnot a technické podmínky a sledované parametry dotačních titulů OPŽP, OPPIK, ELENA, EFEKT. Cílovou skupinou je stavební veřejnost, architekti,  projektanti, energetičtí specialisté a auditoři. 

Termín konání: 1. 12. 2022

Místo konání: ČVUT Praha

Kontaktní osoba: Hana Marková, e-mail: hana.markova@topinfo.cz, tel.: 733 785 891

Přednášející: Renata Straková, Jiří Zilvar, Petr Bohuslávek

Více informací