Přeskočit na obsah

Moderní materiály ve stavbách minulého století

Termín
6. 10. 2022
Čas
09:30 - 15:12
Kategorie
Seminář
Místo konání
Praha + on-line
Počet bodů
3

Anotace:

Moderní materiály ve stavbách minulého století.
Seminář si klade za cíl diskutovat vlastnostech materiálů používané na stavbách druhé poloviny 20. století a možnosti jejich konzervace či restaurování.
Bude se jednat zejména o různé druhy polymerních látek (plastů), kovových materiálů (hliník a jeho slitiny) a i problematický azbest.

Termín konání: 6. 10. 2022

Kontaktní osoba: Ing. Monika Najmanová, tel.. 730 850 950, e-mail: seminare@pamatky-stop.cz

Program:

09:00-09:30 Prezenční registrace účastníků semináře, přihlášení účastníků do virtuální místnosti
09:30 Zahájení, informace o společnosti STOP
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně výboru STOP
09:45 Vlhkostní poruchy zdiva historických objektů. Příčiny a souvislosti
Ing. Lukáš Balík Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
10:20 Obvyklé chyby venkovního odvodnění stavebních památek
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze
10:50 Vodorozpustné soli, jejich působení ve zdivu. Možnosti řešení
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Fakulta stavební VUT v Brně
11:30 Ekologicky šetrné odsolování zdiva pomocí nástřiků buničiny
Michal Flosman, CIUR a.s.
12:00 Přestávka 45 min.
12:45 Opakované chyby při sanaci vlhkých staveb
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o.
13:15 Problémy při odvodňování spodní stavby budov
Ing. Aleš Dittert, FA ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví
13:45 Novodobé izolační systémy pro ochranu zdiva proti vlhkosti
Ing. Pavel Šťastný, CSc., Remmers s.r.o.
14:15 Diskuze, předpokládaný závěr semináře/webináře

Vložné: 1.694, - Kč bez DPH

Počet bodů v rámci CŽV: 3

Více informací